Úvodní stránka
Odblokování
Opravy
Podsvícení
Autorádia
Návody
  

Upgrade firmwaru

Upgrade firmwaru
Upgrade je vým?na firmwaruu v telefonu za nov?jší verzi, kdy nov?jší verze odstra?uje chyby v p?edchozích verzích.
Nejv?tší p?ínos v upgradu je u Ericssona T10, dále u Nokií, kde upgradem m?žete využívat ?eskou T9.

Kdy upgradovat firmware
Doporu?ujeme upgradovat firmware pokud je telefon nestabilní (sám se vypína, zatuhává atd.) nebo v p?ípad? vylepšení možností telefonu. Nap?. Ericsson T10 na T18, Nokii 3310 na 3315, Nokii 3330 na 3410 atd.