Úvodní stránka
Odblokování
Opravy
Podsvícení
Autorádia
Návody
  

?eská T9

Co je T9.
T9 je nový druh psaní SMS. Již nemusíte pro každé písmeno ma?kat n?kolikrát tu samou klávesu. Pro každé písmeno ma?káte klávesu jenom jednou a mobilní telefon se snaží p?edpovídat, co chcete napsat.

P?íklad:
Nap?íklad pro napsaní ahoj starým zp?sobem musíte stisknout 2446665, ale p?i psaní pomocí T9 stisknete pouze 2465. Zde již vydíte, že m?žete psát mnohem rychleji s mén? úhozy.